Quy định về thuế đối với quà tặng từ nước ngoài

28/02/2014 07:03:58 AM
* Hỏi: Tôi được em gái bên Mỹ gửi tặng 1 bộ sofa. Xin cho tôi biết quy định về thuế đối với quà tặng này.

* Trả lời:

Quy định về thuế đối với mặt hàng là ghế sofa được cá nhân ở Mỹ gửi tặng như sau:

  1. Thuế nhập khẩu:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định 87/2010/NĐ-CP: “Hàng hóa là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại được xét miễn thuế trong định mức”.

Cũng tại điểm b2 khoản 4 Điều 104 Thông tư 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì: “Hàng hoá của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài biếu, tặng cho các cá nhân Việt Nam với trị giá hàng hoá không vượt quá một triệu đồng, hoặc trị giá hàng hoá vượt quá một triệu đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới năm mươi nghìn đồng thì được miễn thuế (không phải làm thủ tục xét miễn thuế nhập khẩu).”

Do vậy, nếu bộ sofa mà bạn nhận được, có trị giá không vượt quá một triệu đồng hoặc trị giá hàng hoá vượt quá một triệu đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới năm mươi nghìn đồng thì bạn thuộc trường hợp được xét miễn thuế nhập khẩu đối với bộ sofa trên.

Trong trường hợp bộ sofa có giá trị trên 1 triệu đồng và tổng số thuế phải nộp là trên năm mươi nghìn đồng thì bạn sẽ phải đóng thuế nhập khẩu.

Thuế nhập khẩu bạn phải nộp = Giá tính thuế nhập khẩu x Thuế xuất nhập khẩu

Thuế suất nhập khẩu đối với mặt hàng là ghế sofa dùng để ngồi (loại ghế có nhồi đệm) có mức thuế suất nhập khẩu là 25% (Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư 193/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế).

  1. Thuế giá trị gia tăng:

Thuế giá trị gia tăng bạn phải nộp = (Giá nhập tại cửa khẩu đối với mặt hàng cùng loại + Thuế nhập khẩu) x Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Theo quy định tại Điều 7, 8 Luật thuế Giá trị gia tăng số 2008 thì thuế suất giá trị gia tăng đối với hàng hóa này là 10%.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính, 
Thanh Xuân, Hà Nội