Tôi được phép mang theo bao nhiêu điện thoại khi nhập cảnh VN?

24/10/2014 04:26:37 PM
* Hỏi: Tôi sống ở Mỹ, sắp tới tôi sẽ về Việt Nam thăm gia đình. Nhân dịp này, tôi muốn đem về 10 chiếc điện thoại iphone 6 còn trong hộp làm quà tặng gia đình tôi, nhưng tôi không biết là khi qua hải quan có được phép không? Tôi nghe nói mỗi người chỉ có thể xách tối đa 2 chiếc. Vậy xin cho biết tôi được mang về bao nhiêu điện thoại? Nếu được, tôi phải đóng thuế hay làm thủ tục như thế nào?

* Trả lời:

1.             Quyền mang theo 10 chiếc điện thoại di động về Việt Nam

Theo quy định tại Mục 5 Phụ lục Định mức miễn thuế của người nhập cảnh ban hành kèm theo Nghị định 66/2002/NĐ-CP ngày 01/07/2002 của Chính phủ quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng được nhập khẩu miễn thuế (“Nghị định 66/2002”), định mức miễn thuế đối với điện thoại di động là không quá 5.000.000 (năm triệu) đồng Việt Nam, nếu vượt quá định mức này thì phải đóng thuế theo pháp luật về thuế cho phần vượt quá định mức, nếu số tiền đóng thuế dưới 50.000 đồng thì không phải đóng thuế. Pháp luật không có quy định hạn chế về số lượng điện thoại di động bạn được phép mang về Việt Nam. (Phụ lục Định mức miễn thuế của người nhập cảnh ban hành kèm theo Nghị định 66/2002; Điều 6 Nghị định 66/2002)

Do đó, bạn được phép mang 10 chiếc điện thoại di động iphone 6 về Việt Nam và bạn phải đóng thuế cho phần vượt định mức là tổng giá trị của 10 chiếc điện thoại di động trừ đi 5 triệu đồng.

2.            Các loại thuế phải nộp trên phần vượt quá:

2.1 Thuế nhập khẩu:

Thuế nhập khẩu bạn phải nộp = Giá tính thuế nhập khẩu x Thuế suất nhập khẩu

Thuế suất nhập khẩu đối với mặt hàng là điện thoại di động là 0% (Điều 8 Luật thuế xuất, nhập khẩu năm 2005; Phụ lục II Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 Thông tư của Bộ tài chính Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế)

2.2 Thuế giá trị gia tăng:

Thuế giá trị gia tăng bạn phải nộp = (Giá nhập tại cửa khẩu + Thuế nhập khẩu) x Thuế suất thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10% (Điều 7, Điều 8 Luật thuế Giá trị gia tăng số 2008)

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính, 
Thanh Xuân, Hà Nội